LANSARE WEBSITE ATCE Speranţa Râmniceană

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Voluntariatul râmnicean promovat online
la nivel local, naţional şi internaţional

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Asociaţia de Tineret Cultura şi Educatie “Speranţa Râmniceană”, a implementat, începând cu data de 28.07.2012, proiectul „Voluntariatul râmnicean promovat online la nivel local, naţional şi internaţional”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

Proiectul a fost finalizat pe data de 27/10/2012 şi a avut ca rezultat modernizarea şi completarea infrastructurii tehnice şi tehnologice existente prin achiziţionarea de tehnică de calcul performantă şi de conexiune la internet de mare viteză.

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

  • Facebook
  • YouTube
  • Vimeo