Despre noi

Home \ Despre noi

Misiunea ATCE-SR este strâns legată de ceea ce se întâmplă atât pe plan local, naţional dar şi internaţional. Este demonstrat la nivel european că o implicare activă  în acţiunile derulate de organizaţiile non-profit propulsează societatea spre o altă treaptă a evoluţiei, grăbindu-i şi îmbunătăţind-i procesul ireversibil. Iar acest aspect poate  fi atins doar prin renunţarea la dogmele ce au fost întipărite de-a lungul timpului.  Societatea românească “bucură“ tinerii prin sistemul educaţional actual la o educaţie informală, bazată pe o serie de concepte teoretice , insuficiente însă pentru o pregatire conform standardelor europene. Prin intermediul  proiectelor de tineret  se urmăreşte  să se implementeze şi să se marcheze rolul tinerilor vis-a-vis de nevoile şi necesităţile cetăţenilor.  De ce al tinerilor? Deschiderea către nou , capacitatea de creativitate şi receptare alături de conştientizarea aspectelor metodologice ale  principiilor morale sunt motive solide şi întemeiate pentru ca TU, tânarule!  să iei iniţiativă, să renunţi la satutul de spectator şi să participi inclusiv la  procesul TĂU de evoluţie.

ATCE-SR are un rol aparte, prin şansa unică ce ţi-o oferă ,să îţi valorifici aptitudinile şi înclinaţiile contribuind activ pe de o parte la mersul societăţii, şi pe de altă parte  să adaugi trepte solide în viitoare ta ascensiune socio-profesională care va servi ca liant pentru generaţiile viitoare. O implicare din partea TA, într-un cadru non-formal, în activităţile derulate de ONG , poate părea un pas mic şi nesemnificativ, dar fiecare pas făcut duce la o mulţime, care îţi vor facilita  drumul pe care vei decide să-l urmezi.

Dacă vrei, alături de noi, poţi să :

• foloseşti  capacitatea pentru ajutorarea celor care se află într-o situaţie de posibilitate redusă;

• vii în sprijinul celor care sunt blamaţi de concepte rasiste, antisemitiste, xenofobe;

• îmbunătăţeşti nivelul percepţiilor care conduc către excludere socială;

• perfecţionezi  prin implicare calitatea  proceselor de dezvoltare;

• dezvolţi acţiuni care  au ca scop protejarea valorilor individuale şi colective;

• contribui la o dezvoltare economică durabilă;

creezi,valorifici, schimbi!

Obiectivele ATCE-SR  vizează atât dezvoltarea personală a voluntarilor, pregătindu-i pentru viitoarea integrare socio-profesională, dar şi contribuţia acestora la evoluţia societăţii civile din care fac parte prin implicarea activă în proiectele de tineret finanţate de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune. Conştientizarea forţei pe care tinerii o au prin deschiderea către non-conformism şi puterea de decizie cu privire la mersul politicilor de tineret ne întăresc convingerea conform căreia creşterea nivelului de cultură şi educaţie prin asimilarea reciprocă a parţilor implicate în acţiunile derulate poate fi atinsă. Sprijinim şi considerăm realmente necesară o informare adecvată  către toţi indivizii asupra drepturilor ce li se cuvin şi a oportunităţilor ce li se oferă prin participarea  la activităţile  non-formale. Menirea obiectivelor noastre este de a facilita problemele cu care se confruntă comunitata, în special,şi societatea, în general, prin utilizarea şanselor deţinute şi deopotrivă  combaterea aspectelor ostile progresului care mişună într-un procent îngrijorator.

  • Facebook
  • YouTube
  • Vimeo